Loading...

ePO 4.5 of ePO 4.6 van een 32-bits systeem migreren naar een 64-bits systeem (of een ander installatiepad)
Technische artikelen ID:   KB71078
Laatst gewijzigd:  25-9-2019
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee ePolicy Orchestrator 4.6
McAfee ePolicy Orchestrator 4.5

 

Samenvatting

Hoe migreer ik ePO 4.5 of ePO 4.6 van een 32-bits systeem naar een 64-bits systeem?

Oplossing

BELANGRIJK:
 • Deze procedure is alleen bedoeld voor gebruik door netwerk- en ePolicy Orchestrator (ePO)-beheerders. Aangezien deze zijn bedoeld als richtlijnen voor noodherstel, aanvaardt McAfee geen verantwoordelijkheid voor eventueel opgelopen schade. De aansprakelijkheid voor het gebruik van de volgende informatie berust volledig bij de gebruiker.
 • Deze procedure is alleen voor gebruik met ePO 4.5 en ePO 4.6 servers.
 • Deze procedure zal niet werken als u de ePO-server een andere naam geeft.
OPMERKINGEN:
 • De agent gebruikt het/de laatste bekende IP-adres, DNS-naam of NetBIOS-naam van de ePO-server. Als u een van deze elementen wijzigt, zorg er dan voor dat agents de server kunnen vinden. De eenvoudigste ¬manier om dit te doen, is door het bestaande DNS-record te behouden en dit zo te wijzigen dat het naar het nieuwe IP-adres van de ePO-server wijst. Nadat de agent verbinding heeft gemaakt met de ePO-server, downloadt de agent een bijgewerkt bestand SiteList.xml met actuele informatie.
 • De procedure kan ook worden gebruikt door klanten die de ePO 4.5 of ePO 4.6 server willen migreren naar een ander systeem.

Voordat een back-up wordt gemaakt
Stop de ePO 4.5 of ePO 4.6 service:
 1. Klik op Start, Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elk van de volgende services en selecteer Stop:

  McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-toepassingsserver
  McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-gebeurtenisparser
  McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-server

  - Waar 4.x.0 de toepasselijke versie is van ePO die u in de omgeving gebruikt. (Voorbeeld:McAfee ePolicy Orchestrator 4.5.0-toepassingsserver)

Een back-up maken van de database
Gebruik een van de volgende methodes om een back-up te maken van de SQL-database (normaal ePO4_<ServerName> genoemd, waarbij <ServerName> de naam is van uw ePO 4.5 server):

Zie een van de volgende KnowledgeBase-artikelen:
 • KB59562 - Een back-up maken van de ePO-database met OSQL-opdrachten
 • KB52126 - Een back-up maken van de ePO-database met Enterprise Manager/Management Studio en deze herstellen

Een back-up maken van het bestandssysteem
U moet een back-up maken van de volgende mapstructuren naar een locatie die toegankelijk zal zijn vanaf het nieuwe 64-bits systeem. Bijvoorbeeld een netwerkshare. Het standaard installatiepad wordt gebruikt en uw installatie kan afwijken. Zorg ervoor dat er een back-up is gemaakt van alle bestanden en submappen.

C:\Program Files\McAfee\ePolicy Orchestrator\SERVER
Alle geïnstalleerde extensies en configuratie-informatie voor de ePO toepassingsserver bevinden zich hier.

C:\Program Files\McAfee\ePolicy Orchestrator\DB\SOFTWARE
Alle producten die zijn ingecheckt in de hoofdopslagplaats bevinden zich hier.

C:\Program Files\McAfee\ePolicy Orchestrator\DB\KEYSTORE
De agent, server en opslagplaatssleutels die uniek zijn voor uw installatie bevinden zich hier.

C:\Program Files\McAfee\ePolicy Orchestrator\APACHE2\CONF
De serverconfiguratie-instellingen voor Apache, de SSL-certificaten die nodig zijn om de server te machtigen om agentverzoeken te behandelen en consolecertificaten, bevinden zich hier.

OPMERKING: Wanneer het maken van een back-up van al deze directorystructuren mislukt, dan zal het onmogelijk zijn om uw ePO-installatie te verplaatsen naar het nieuwe 64-bits systeem en zal er een nieuwe start nodig zijn, inclusief het opnieuw toewijzen van agenten op alle clientcomputers.


Installatie op 64-bits systeem
 1. Omdat het nieuwe 64-bits systeem dezelfde naam zal hebben als het bestaande 32-bits systeem en u dezelfde SQL-server voor de nieuwe database zult gebruiken, verwijdert u de bestaande ePO-database op de SQL-server of wijzigt u de naam ervan.
 2. Schakel 8.3 benoemingsconventie in zodat ePO kan worden geïnstalleerd:

  1. Klik op Start, Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
  2. Navigeer naar:

   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]
    
  3. Wijzig de waarde NtfsDisable8dot3NameCreation naar 0.
  4. Start de server opnieuw op.
    
 3. Installeer ePO 4.5 of ePO 4.6 op de 64-bits computer. Zorg ervoor dat u hetzelfde patchniveau installeert als de bestaande ePO-installatie. 

  OPMERKING:
  U kunt het patchniveau van ePO 4.5 of ePO 4.6 controleren door te kijken naar het veld Versie in het bestand Server.ini in de back-up (C:\Program Files\McAfee\ePolicy Orchestrator\DB\) en het te controleren tegen artikel KB59938 - Versie-informatie voor de ePolicy Orchestrator server. Tijdens de installatie moet u ervoor zorgen dat u dezelfde serverpoorten opgeeft als die van de huidige ePO-installatie.
   
 4. Indien uw vorige installatie Policy Auditor 5.x of MNAC 3.x bevatte, installeer dan dezelfde versie van Policy Auditor of MNAC (inclusief hotfixes).
 5. Nadat de installatie is voltooid, stopt en schakelt u alle ePO 4.5.0/ePO 4.6.0 services uit:

  1. Klik op Start, Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
  2. Klik met de rechtermuisknop op elk van de volgende services en selecteer Stop:

   McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-toepassingsserver
   McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-gebeurtenisparser
   McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-server

   - Waar 4.x.0 de toepasselijke versie is van ePO die u in de omgeving gebruikt. (Voorbeeld:McAfee ePolicy Orchestrator 4.5.0-toepassingsserver)
    
  3. Dubbelklik op elk van deze services en wijzig het Opstarttypenaar Uitgeschakeld.
    
 6. Herstel de database.
  OPMERKING: Indien u de database herstelt naar een andere SQL-server, zorg er dan voor dat het account dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot SQL in de bestaande ePO-installatie ook bestaat en dezelfde rechten heeft op de nieuwe SQL-server. (Bijvoorbeeld, als u het sa-account gebruikt om toegang te krijgen tot SQL voor de bestaande installatie, zorg er dan voor dat het sa-account is ingeschakeld en hetzelfde wachtwoord heeft in de nieuwe installatie.)

  U moet het herstelde bestand DB.PROPERTIES bijwerken in C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\server\conf\Orion met de nieuwe informatie voordat de server wordt opgestart. Dit zal later worden besproken.
   
 7. Verwijder de volgende mappen en vervang ze door de overeenkomende mappen waarvan eerder een back-up is gemaakt:

  C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\SERVER\
  C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\APACHE2\CONF
  C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\DB\SOFTWARE\
  C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\DB\KEYSTORE\
   
 8. Navigeer naar C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\SERVER\conf\catalina\localhost en pas alle XML-bestanden aan in een tekstverwerker om het 64-bits pad te bekijken waarin ze zich nu bevinden:
  C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\SERVER\conf\catalina\localhost

  Wijzig bijvoorbeeld de inhoud van webapp.xml als volgt:

  Van:
  <Context docBase="C:/Program Files/McAfee/ePolicy Orchestrator/Server/extensions/installed/rs/2.0.1/webapp"
  privileged="true" antiResourceLocking="false" antiJARLocking="false"></Context>

  Naar:
  <Context docBase="C:/Program Files (x86)/McAfee/ePolicy Orchestrator/Server/extensions/installed/rs/2.0.1/webapp"
  privileged="true" antiResourceLocking="false" antiJARLocking="false"></Context>

  OPMERKING: Als er een bestand is met de naam deployer.xml , pas dit dan niet aan. Dit bestand heeft een andere indeling dan de andere XML-bestanden.

  Dit kan erg eenvoudig worden gedaan door alle bestanden behalve deployer.xml in een tekstverwerker met meerdere tabbladen te openen, zoals notepad++, en in alle bestanden “Files/” door “Files (x86)/” te vervangen. U kunt ook de functie Vervang in bestand van SQL Server Management Studio gebruiken (Wijzigen, Zoeken en vervangen, Vervangen in bestand) om vergelijkbare resultaten te behalen. Voor meer informatie over hoe u deze functie kunt gebruiken, raadpleegt u SQL Server Books Online.
    
 9. Bepaal de 8.3 noteringsvorm van de map Program Files (x86):

  1. Klik op Start en Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Om de root te wijzigen typt u de volgende opdracht en drukt u op ENTER.

   CD\
    
  3. Als u een lijst wilt maken van de directory-structuur typt u de volgende opdracht en drukt u op ENTER.

   dir /x

   Kies de PROGRA~ die verwijst naar de map Program Files (x86). De meest voorkomende vorm is PROGRA~2.
    
 10. Open elk van de volgende .conf-bestanden in een tekstverwerker (Notepad) en doe het volgende:

  C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\APACHE2\conf\httpd.conf
  C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\APACHE2\conf\ssl.conf

  1. Lokaliseer alle regels met het oude 32-bits pad, vervang deze allemaal om ze te laten overeenstemmen met het 64-bits pad dat is vastgesteld in Stap 8.

   Wijzig bijvoorbeeld het volgende:

   Van:
   ServerRoot “C:/PROGRA~1/McAfee/EPOLIC~1/”

   Naar:
   ServerRoot “C:/PROGRA~2/McAfee/EPOLIC~1/”
    
  2. Klik op Wijzigen, Vervangen.
  3. Voer het "oude pad" (32-bits) in het veld Zoeken in.
  4. Voer het "nieuwe pad" (64-bits) in het veld Vervangen door in.
  5. Klik op Alle vervangen.
   OPMERKING: Het pad wordt op verschillende plaatsen in dit bestand gewijzigd.
    
  6. Sla de wijzigingen op.
    
    
 11. Indien MNAC 3.X is geïnstalleerd:

  1. Klik op Start en Uitvoeren, typ explorer en klik op OK.
  2. Navigeer naar: C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\Extensions\Installed\NAC\x.x.x.xxx\conf\nacserver.properties
  3. Wijzig het pad voor servlet.cert.keyStoreLocation als volgt:

   Van:  C:/PROGRA~1/McAfee/EPOLIC~1/server/extensions/installed/NAC/3.2.1.148/keystore/nacsub.keystore
   Naar: C:/PROGRA~2/McAfee/EPOLIC~1/server/extensions/installed/NAC/3.2.1.148/keystore/nacsub.keystore
      
 12. Pas C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\bin\setenv.bat aan en wijzig de paden op de regels, te beginnen met:

  set JAVA_OPTS=
  set JRE_HOME=
   
 13. Pas C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\bin\setenv.sh aan (indien aanwezig) en wijzig de paden op de regels, te beginnen bij:

  export CATALINA_HOME=
  export JAVA_OPTS=
  export JRE_HOME=
   
 14. Pas C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\conf\epo\epo.properties aan en wijzig de paden op de regels, te beginnen bij:

  epo.install.dir
  epo.db.dir
   
 15. Pas C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion\log-config.xml aan en wijzig de paden op de regels, te beginnen bij< param name="File".

  OPMERKING: Er zijn twee plaatsen waar deze regels bestaan – onder de secties “Standard log file” and “Rolling log file”.
   
 16. Pas C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Server\conf\orion\orion.properties aan en wijzig de paden op de regels, te beginnen bij:

  extension.install.dir
  extension.tmp.dir
   
 17. Pas C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Installer\ePO\install.properties aan en wijzig de paden op de regels, te beginnen bij:

  apache.install.dir
  apache2.install.dir
  epo.install.dir
  epo.db.dir
  epo.db.dir2
  catalina.home
   
 18. Pas C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\Installer\Core\install.properties aan en wijzig de paden op de regels, te beginnen bij:

  orion.home
  orion.jre.home
   
 19. Indien u de databases hebt hersteld naar een andere SQL server, pas dan C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\server\conf\Orion\db.properties aan en werkt u de volgende items bij met de correcte informatie:

  db.database.name
  db.instance.name
  db.port
  db.user.name
  db.server.name
   
 20. Schakel alle ePO 4.5.0 / ePO 4.6.0 services in:

  1. Klik op Start, Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
  2. Dubbelklik op elk van de volgende services en wijzig Opstarttype naar Automatisch:

   McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-toepassingsserver
   McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-gebeurtenisparser
   McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-server

   - Waar 4.x.0 de toepasselijke versie is van ePO die u in de omgeving gebruikt. (Voorbeeld: McAfee ePolicy Orchestrator 4.5.0-toepassingsserver.)
    
 21. Start de McAfee ePolicy Orchestrator 4.5.0 / 4.6.0  Toepassingsserver-service.

  OPMERKING:Dit moet worden gestart om het volgende proces te laten werken.
   
  1. Klik op Start, Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. Wijzig directories naar uw ePO-installatiepad (die zou nu C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\ moeten zijn).
  3. In de ePO directory voert u de volgende opdracht uit:

   BELANGRIJK: Deze opdracht zal mislukken indien User Account Control (UAC) is ingeschakeld op deze server. Als dit een Windows Server 2008 of later is, schakel deze functie dan uit. Ga voor meer informatie over UAC naar:
   http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc709691(WS.10).aspx.

   Rundll32.exe ahsetup.dll RunDllGenCerts <eposervername> <console HTTPS port> <admin username> <password> <"installdir\Apache2\conf\ssl.crt">

   waarbij:
   <eposervername> de NetBiosnaam is van uw ePO-server
   <console HTTPS port> uw ePO Consolepoort is (standaard is 8443)
   <admin username> administrator is(Gebruik het standaard ePO administratoraccount)
   <password> het wachtwoord voor het ePO Administratorconsoleaccount is
   <installdir\Apache2\conf\ssl.crt> uw installatiepad naar de Apache-map is(Dit zou nu: C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\APACHE2\CONF\SSL.CRT moeten zijn)

   Voorbeeld:
   Rundll32.exe ahsetup.dll RunDllGenCerts eposervername 8443 administrator password "C:\Program Files (x86)\McAfee\ePolicy Orchestrator\APACHE2\CONF\SSL.CRT"

   OPMERKING: De RunDllGenCerts switch in deze opdracht is hoofdlettergevoelig. DeThe ahsetup.log (kan worden gevonden in <installdir\Apache2\conf\ssl.crt>) geeft informatie of de opdracht is geslaagd of mislukt. Het zal vaststellen of het de bestanden heeft gebruikt die zich in de map ssl.crt bevinden.
    
 22. Start de volgende services:

  McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-gebeurtenisparser
  McAfee ePolicy Orchestrator 4.x.0-server

  - Waar 4.x.0 de toepasselijke versie is van ePO die u in de omgeving gebruikt. (Voorbeeld:McAfee ePolicy Orchestrator 4.5.0-toepassingsserver)

  OPMERKING: Kijk in hetDB\logs\server.log om ervoor te zorgen dat de Agenthandler (Apache-server) correct is gestart. Er wordt iets weergegeven dat vergelijkbaar is met het volgende:

  20090923173647 I #4108 NAIMSRV ePolicy Orchestrator server gestart.

  Indien dit niet het geval is, is er een fout opgetreden die vergelijkbaar is met het volgende:

  20090923173319 E #4736 NAIMSRV Ophalen serversleutelinformatie mislukt.
   
 23. Start uiteindelijk de drie ePO-services opnieuw op.
   

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen